Kampanie Społeczne

Podziel się

16.07.2013

Czasem trzeba się wtrącić


POWIĘKSZ
POWIĘKSZ

"Przynosisz wstyd, jesteś złym dzieckiem" - rodzic złości się na płaczące dziecko w autobusie. Choć pozostali pasażerowie słyszą, nikt nie reaguje. A powinien - przekonuje kampania Rzecznika Praw Dziecka.

Głównym celem kampanii "Reaguj. Masz Prawo" jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich.

Są sytuacje, w których brak reakcji otoczenia, w tym bliskich i sąsiadów, doprowadza do krzywdy dziecka. Ilekroć nie reagujemy na zło wyrządzone najmłodszym, tylekroć dajemy przyzwolenie na cierpienie kolejnego dziecka. Musimy mieć tego świadomość. To jest także nasza indywidualna odpowiedzialność - powiedział Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Według obowiązującego prawa, przemoc fizyczna wobec małoletnich jest przestępstwem. Kary cielesne, znęcanie się i zabójstwa, brak opieki, narażanie na niebezpieczeństwo, głodzenie – to tylko wybrane przykłady karygodnych zachowań wobec nich - przypomniał.

Przeprowadzone, na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przez TNS OBOP w 2012 roku badania pokazują, że jedna trzecia badanych uważa, iż nie powinni się wtrącać w to, jak rodzice postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem braku ich reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29%). Reasumując, niemal połowa respondentów (47%) nie zareagowałaby uznając zasady nietykalności rodziny lub nie czując się „uprawnionym” do tego. Powodem braku gotowości do działania u niemal jednej czwartej badanych (23%) okazał się być strach. Z badań wynika jednak, że społeczeństwo odczuwa wyraźną potrzebę reagowania na krzywdę dziecka. Działania te są jednak mało zdecydowane, w konsekwencji nie są w stanie uchronić dzieci przed tragedią. Spośród wszystkich badanych jedynie połowa wykazała gotowość do zgłoszenia sytuacji dowolnej instytucji zajmującej się problemem stosowania przemocy wobec dziecka.

Jedną z części kampanii jest wypracowanie „skryptów reakcji”, których celem jest wskazanie osobom dorosłym możliwych reakcji w sytuacjach trudnych, w których–jak wykazują badania–nie wiedzą jak się zachować. Na dedykowanej akcji stronie www.jakreagowac.pl zamieszczone zostaną symulacje sytuacji trudnych wraz z możliwymi rozwiązaniami, z których będzie można skorzystać w razie potrzeby. Mają one na celu wskazanie najczęściej stosowanych w takich sytuacjach praktyk, które bez uszczerbku dla zdrowia czy dobrego imienia, każdy dorosły może podjąć w codziennym życiu. Na stronie oraz w aplikacji na Facebooku będzie można także zadeklarować swój aktywny udział w kampanii „Reaguj. Masz prawo” podpisując specjalną deklaracją. Każda z osób, która podpisze deklarację zostanie ambasadorem kampanii, a jej zdjęcie będzie wyświetlane na tysiącach ekranów LED w całej Polsce. Kampania obejmuje spoty w radiu, telewizji i kinach, outdoor oraz Internet.Nazwa kampaniiReaguj. Masz prawo
Hasła kampaniiNie zamykaj oczu na przemoc wobec dzieci. Reaguj. Masz prawo
Kategoria ogólnaWalka z przemocą
Czas27.05.2013 -
Kraj/krajePolska
NadawcaRzecznik Praw Dziecka
AdresaciOsoby będące świadkami przemocy słownej i fizycznej wobec dzieci
MediaTelewizja, radio, plakaty, billboardy, internet

Te artykuły mogą Cię zainteresować:

WYSZUKIWARKA KAMPANII
Szukane słowa:
Kraj:
Problemy społeczne:
Szukaj kampanii, które rozpoczęły się przed:
Szukaj kampanii, które rozpoczęły się po:
Szukaj kampanii, które zakończyły się przed:
Szukaj kampanii, które zakończyły się po:

© 2007-2017

Wydawca: Fabryka Komunikacji Społecznej

Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Inicjator: Fundacja Komunikacji Społecznej

Projekt: Lunatikot

Realizacja: Progressiva

 

Kanały RSS: Kampanie, Wydarzenia, Opinie, Kreacje, CSR/CRM