CSR – definicja Sri Sri Raviego Shankara
Sri Sri Ravi Shankar, International Association for Human Values
28.12.2010, komentarzy: 0
Zdaniem Raviego Shankara równowaga między dbałością o pracowników a chęcią osiągania zysków jest koniecznością w zglobalizowanym świecie.
Reklama społeczna - definicja Dominiki Maison i Norberta Maliszewskiego
prof. UW, dr hab. Dominika Maison, Wydział Psychologii UW, dr Norbert Maliszewski, Wydział Psychologii UW
20.09.2010, komentarzy: 0
Różnice między reklamą społeczną a reklamą komercyjną: złożoność zmienianej postawy (komercyjna - prosta, społeczna - złożona); pożądany poziom zmiany (płytki/głęboki), charakter przekazu (przyjemny/czasem nieprzyjemny); rodzaj korzyści (bliskie/dalekie), intencje przypisywane nadawcy (chęć zysku/chęć
Corporate Social Responsibility - definicja Małgorzaty Greszty
Małgorzata Greszta, CSR Consulting
20.09.2010, komentarzy: 0
Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób prowadzenia działalności biznesowej z uwzględnieniem interesów społecznych.
Corporate Social Responsibility - definicja dr Ewy Jastrzębskiej
dr Ewa Jastrzębska, Szkoła Główna Handlowa
20.09.2010, komentarzy: 0
Tłumaczenie "społeczna odpowiedzialność biznesu" coraz częściej jest krytykowane; proponuje się stosowanie terminu "corporate responsibility" albo "corporate stakeholder responsibility"
Corporate Social Responsiblity - definicja dr. Bolesława Roka
dr Bolesław Rok, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego
20.09.2010, komentarzy: 0
Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne i długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich.
Corporate Social Responsibility - definicja Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Mirella Panek- Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
20.09.2010, komentarzy: 0
Odpowiedzialny biznes jest dobrowolną strategią uwzględniającą społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną); jest to wkład biznesu w realizację polityki
Corporate Social Responsibility
opracowanie: Aleksandra Postek, Fundacja Komunikacji Społecznej
20.09.2010, komentarzy: 0
Termin „społeczna odpowiedzialność biznesu” (Corporate Social Responsibility) wszedł do użytku w latach 70., ale początki tej idei sięgają końca XIX wieku. W tym czasie w USA zaczęto głosić pogląd, że działalność biznesowa powinna być odpowiedzialna względem społeczeństwa.
Cause Related Marketing
Opracowanie: Aleksandra Postek, Fundacja Komunikacji Społecznej
09.09.2010, komentarzy: 0
Marketing społecznie zaangażowany to połączenie realizacji celu biznesowego ze społecznym. Wymieniane są różne mechanizmy CRM, ale nie wszystkie rodzaje podejmowanych przez firmy działań łączących te dwa cele są łatwe do zakwalifikowania.
Marketing społeczny
Opracowanie: Aleksandra Postek, Fundacja Komunikacji Społecznej
30.08.2010, komentarzy: 1
Marketing społeczny to projektowanie, wprowadzanie i kontrola programów, które wpływają na akceptację społecznych idei oraz zawierają element planowania produktu, ceny, promocji, dystrybucji i badań marketingowych.
Kampania społeczna - definicja Fundacji Komunikacji Społecznej
Paweł Prochenko, Fundacja Komunikacji Społecznej
27.08.2010, komentarzy: 0
Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, której celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego lub prowadzi do rozwiązywania problemu społecznego
Reklama społeczna
Opracowanie: Marcin Izdebski, Fundacja Komunikacji Społecznej
27.08.2010, komentarzy: 0
Reklama społeczna to jedna z form komunikatu polegająca na uświadamianiu problemu społecznego i wezwania do określonego działania prospołecznego - to tylko jedna z definicji przedstawionych w artykule.
WYSZUKIWARKA KAMPANII
Szukane słowa:
Kraj:
Problemy społeczne:
Szukaj kampanii, które rozpoczęły się przed:
Szukaj kampanii, które rozpoczęły się po:
Szukaj kampanii, które zakończyły się przed:
Szukaj kampanii, które zakończyły się po:

© 2007-2017

Wydawca: Fabryka Komunikacji Społecznej

Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Inicjator: Fundacja Komunikacji Społecznej

Projekt: Lunatikot

Realizacja: Progressiva

 

Kanały RSS: Kampanie, Wydarzenia, Opinie, Kreacje, CSR/CRM