Strach jako narzędzie w kampaniach społecznych. Matka i dziecko w wybranych kampaniach prozdrowotnych
Katarzyna Nytko, Praca licencjacka
09.07.2015, komentarzy: 0
Praca przedstawia analizę wykorzystywania strachu w kampaniach społecznych. W pracy prezentowana jest typologia oraz klasyfikacja narzędzi kampanii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem obrazu matki i dziecka.
Standard odpowiedzialnego i ekologicznego prowadzenia działań z zakresu marketingu społecznego
23.02.2015, komentarzy: 0
Publikację o standardach prowadzenia działań z zakresu marketingu społecznego przygotowała Fabryka Komunikacji Społecznej w ramach swoich działań CSR.
Kampanie profrekwencyjne z perspektywy młodych wyborców
Anita Puławska, Praca magisterska
30.10.2014, komentarzy: 0
Praca zawiera rozważania na temat roli komunikowania publicznego i związanej z nią demokratycznej funkcji mediów, w ramach której działają kampanie profrekwencyjne.
Reklama społeczna jako narzędzie organizacji pozarządowych (na przykładzie polskich kampanii dotyczących chorób nowotworowych)
Małgorzata Głouszek, Praca magisterska
28.10.2014, komentarzy: 0
Celem pracy było uzyskanie opinii na temat nowych form reklam społecznych, poruszających temat chorób ciężkich i nieuleczalnych.
Kampanie społeczne w odbiorze współczesnej młodzieży
Błażej Dyczewski, Artykuł
29.05.2013, komentarzy: 0
Celem artykułu jest scharakteryzowanie, kategoryzacja oraz analiza ilościowa reklam społecznych emitowanych w głównych stacjach telewizyjnych w Polsce, a następnie przybliżenie wyników sondażu na temat odbioru kampanii społecznych przez współczesną młodzież.
Kampanie społeczne jako szansa w przeciwdziałaniu społecznej defaworyzacji
Błażej Dyczewski, Artykuł
29.05.2013, komentarzy: 0
Artykuł przedstawia udział reklam społecznych w rynku reklam w czterech głównych stacjach telewizyjnych w Polsce (TVP1, TVP2, Polsat, TVN) w okresie od 01.01.2006 - 30.06.2008.
Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR
13.12.2012, komentarzy: 0
Jakie są sposoby mierzenia niematerialnych skutków CSR i jak robią to inni, opisuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu w publikacji „Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR”.
Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja. Analiza treści plakatów poświęconych zjawisku przemocy
Małgorzata Osowska, Praca licencjacka
08.10.2012, komentarzy: 0
Praca koncentruje się na zjawisku reklamy społecznej i jej ewolucji w Polsce na przykładzie problemu przemocy. Przybliżono najważniejsze kampanie społeczne poświęcone przemocy wobec dzieci oraz zwierząt.
Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych. Socjopedagogiczna próba portretu
Patrycja Radziwolska, Praca magisterska
08.10.2012, komentarzy: 0
Celem pracy było opracowanie historii reklamy oraz poznanie znaczenia reklamy społecznej, jak również jej mechanizmów działania, a także poznanie roli reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej.
Controversy in social campaigns in Poland 1989-2011
Maria Nowak, Praca magisterska
08.10.2012, komentarzy: 0
Praca (napisana w języku angielskim) poświęcona jest polskim kontrowersyjnym reklamom społecznym stworzonym w latach 1989 - 2011. Zawiera również badanie porównawcze dotyczące reakcji na reklamę.
15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część II
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
11.09.2012, komentarzy: 0
Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawiera case studies firm działających w Polsce, które wdrażają filozofię odpowiedzialnego biznesu do swoich strategii i działań operacyjnych.
Znaczenie drastyczności reklamy społecznej i politycznej w zmianie postaw jej odbiorców
Katarzyna Ulatowska, Praca magisterska
31.07.2012, komentarzy: 0
Celem pracy było zbadanie wpływu poziomu drastyczności reklamy na perswazyjność kampanii politycznej i społecznej. Na potrzeby badania użyta została ankieta zawierająca zmodyfikowaną wersję kampanii WWF.
Zastosowanie założeń koncepcji memetycznej w reklamie społecznej
Anna Halik, Praca magisterska
19.06.2012, komentarzy: 0
Praca wprowadza w problematykę memów i wykorzystywania ich przy projektowaniu skutecznej reklamy oraz sprawdza skuteczność autorskiej kampanii społecznej.
Wspólna odpowiedzialność. Rola marketingu
Praca zbiorowa, red. Natalia Ćwik
18.04.2012, komentarzy: 0
Publikacja stanowi zestaw artykułów eksperckich, studiów przypadków, wywiadów i badań na temat marketingu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Porusza m.in. problematykę różnych trendów marketingowych.
Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym
Jan Jonker, Agata Rudnicka, Janusz Reichel
12.01.2012, komentarzy: 0
Publikacja skierowana do praktyków i teoretyków zarządzania, a także dla studentów - z zadaniami do samodzielnego wykonania.
Szok narzędziem kampanii społecznych
Anna Konieczna, Artykuł
12.12.2011, komentarzy: 3
Artykuł poświęcony jest zjawisku shockvertisingu w kampaniach społecznych. Ukazał się w tomie "Prace Doktorantów UE. Problemy zarządzania współczesną firmą - teoria i przykłady"
Postawy odbiorców wobec reklamy społecznej w świetle badań dotyczących autorskiej koncepcji kampanii "Zwolnij przed szkołą"
Ludwika Wachowicz, Praca magisterska
23.08.2011, komentarzy: 0
Przy użyciu metod socjologii wizualnej zanalizowano elementy artystyczne, takie jak plakat i fotografia, wykorzystywane w reklamie. Ważnym elementem jest prezentacja badania na temat autorskiej reklamy społecznej "Zwolnij przed szkołą".
Przemiany obyczajowe lat dziewięćdziesiątych z perspektywy kampanii społecznej „Powstrzymać przemoc domową”
Alicja Peszkowska, Praca magisterska
19.08.2011, komentarzy: 0
Analiza materiałów reklamowych kampanii społecznej "Powstrzymać przemoc domową" - znanej szerzej pod hasłem "Bo zupa była za słona" oraz wypowiedzi na temat przedsięwzięcia.
Reklama społeczna a problemy polskiego społeczeństwa w opinii studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Michał Kieller, Praca magisterska
19.08.2011, komentarzy: 0
Praca dotyczy oceny reklamy społecznej przez studentów. Badania własne obejmują analizę rynku reklamy społecznej w latach 2006, 2008 i 2010 oraz badanie opinii studentów na temat problemów społecznych i reklamy społecznej.
Twitter for Good: Change the World One Tweet at a Time
Claire Diaz-Ortiz, Podręcznik
17.08.2011, komentarzy: 0
Publikacja poświęcona jest zastosowaniu popularnego serwisu mikroblogowego Twitter dla wsparcia działań o charakterze non-profit. Autorka, Claire Diaz Ortiz, odpowiada w Twitterze za innowację społeczną i filantropię.
 strona: 1  2 »    »»
WYSZUKIWARKA KAMPANII
Szukane słowa:
Kraj:
Problemy społeczne:
Szukaj kampanii, które rozpoczęły się przed:
Szukaj kampanii, które rozpoczęły się po:
Szukaj kampanii, które zakończyły się przed:
Szukaj kampanii, które zakończyły się po:

© 2007-2017

Wydawca: Fabryka Komunikacji Społecznej

Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Inicjator: Fundacja Komunikacji Społecznej

Projekt: Lunatikot

Realizacja: Progressiva

 

Kanały RSS: Kampanie, Wydarzenia, Opinie, Kreacje, CSR/CRM