Fundacja Komunikacji Społecznej ogłosiła konkurs na plakat dotyczący wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Konkurs był realizowany w ramach Konkursu Inicjatyw Pozarządowych, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Formuła Konkursu:

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu plakatu poruszającego problematykę równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Celem Konkursu było zwiększenie świadomości społecznej odnośnie równości kobiet i mężczyzn w zakresie możliwości zawodowych. Nadesłane przez uczestników konkursu zgłoszenia były oceniane pod kątem wykorzystanej argumentacji oraz oryginalności.

W Konkursie oceniane były dwa aspekty:
 • kreacja graficzna
 • wypełniana przez uczestników ankieta.

Wsparciem merytorycznym dla uczestników był cykl wykładów poświęcony problematyce stereotypów oraz tworzeniu kampanii społecznych prowadzony przez specjalistów ze świata socjologii, marketingu i reklamy. Dzięki zapoznaniu się z wykładami uczestnicy konkursu mogli wzbogacić swoją wiedzę, w jaki sposób przygotować skuteczny plakat nakłaniający do zmiany stereotypowych postaw.

Nagrania z wykładów są dostępne na portalu kampaniespoleczne.pl w dziale PRACOWNIA.

Rozstrzygnięcie nastąpiło 15 listopada. Nagrodą główną był aparat fotograficzny Canon EOS 500D. Zwycięska kreacja została wykorzystana do przeprowadzenia kampanii internetowej skierowanej do pracodawców.

Kreacje były również oceniane przez internautów w głosowaniu, w którym brano pod uwagę średnią z sumy przyznanych im punktów. Jury wzięło pod uwagę w ocenie do 6 najlepszych plakatów w tym 3 plakaty, które otrzymały najwyższą średnią w głosowaniu internautów. Autorzy wszystkich nominowanych prac otrzymują zaproszenia na Galę Konkursu Kampania Społeczna Roku 2010.

Nagroda główna została przyznana autorowi najlepszego plakatu zdaniem Jurorów. Autorzy prac, które zajęły drugie i trzecie miejsce otrzymały specjalne nagrody ufundowane przez studio MIKROKOSMOS.

Zwycięska Praca Małgorzata Pabich


Skład Jury:
 • Paweł Prochenko – Fundacja Komunikacji Społecznej
 • Ireneusz Stankiewicz – Fabryka Komunikacji Społecznej
 • Monika Probosz – Laboratorium Badania Komunikacji Społecznej
 • Olga Figurska – Redaktor naczelna portalu kampaniespoleczne.pl
 • Dobrena Okulicz-Kozaryn - Mikrokosmos
 • Ewa Brejnakowska-Jończyk – Mikrokosmos
 • Patrycja Dołowy – Fundacja Mama

Szczegółowych informacji udziela Zuzanna Szabrańska:
z.szabranska@marketingspoleczny.pl


Konkurs „Równouprawnienie” rozstrzygnięty!

Podczas oceniania prac Jury wzięło pod uwagę zarówno projekt graficzny jak i wypełnioną przez zgłaszających ankietę oraz jej spójność z przedstawionym plakatem.

Nagrody:
 • I miejsce - Małgorzata Pabich nagroda – Aparat cyfrowy Canon EOS 500D
 • II miejsce ex aequo - Jan Skóra oraz Ania Żukowska-Zyśko – nagrody rzeczowe o wartości 300 zł każda
 • Dodatkowo laureaci I i II miejsca otrzymują oficjalne zaproszenie na Galę Konkursu „Kampania Społeczna Roku 2010”, która odbędzie się w czerwcu 2011r.

Wyróżnienia:
 • Piotr Szmiłyk (praca nr 1, największa liczba głosów w głosowaniu internautów) – album o projektowaniu graficznym ufundowany przez studio Mikrokosmos
 • Patrycja Żołędowska (praca nr 1) – album o projektowaniu graficznym ufundowany przez studio Mikrokosmos
 • Milena Molenda – album o projektowaniu graficznym ufundowany przez studio Mikrokosmos
 • Marcin Błaszczyk (praca nr 1 i 2) – album o projektowaniu graficznym ufundowany przez studio Mikrokosmos


Cieszymy się, że konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem i dziękujemy za wszystkie nadesłane prace.
WYSZUKIWARKA KAMPANII
Szukane słowa:
Kraj:
Problemy społeczne:
Szukaj kampanii, które rozpoczęły się przed:
Szukaj kampanii, które rozpoczęły się po:
Szukaj kampanii, które zakończyły się przed:
Szukaj kampanii, które zakończyły się po:

© 2007-2017

Wydawca: Fabryka Komunikacji Społecznej

Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Inicjator: Fundacja Komunikacji Społecznej

Projekt: Lunatikot

Realizacja: Progressiva

 

Kanały RSS: Kampanie, Wydarzenia, Opinie, Kreacje, CSR/CRM