Podziel się

17.04.2009

POWIEKSZ

Kierowcy w Katowicach muszą mieć się na baczności. Jeśli zajmą miejsce parkingowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej oprócz ustawowej kary dodatkowo dostaną pouczenie od wspólnych patroli harcerzy ze Strażą Miejska i Policją. To element kampanii “Miejska dżungla" zainaugurowanej w marcu w Katowicach.

Celem kampanii jest przybliżenie lokalnemu środowisku problemów osób niepełnosprawnych oraz złamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Ma ona także za zadanie zwrócić uwagę na bariery architektoniczne utrudniające osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz ma przeciwdziałać zajmowaniu miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione.

Za pomocą ulotek, plakatów, konkursów i imprez w szkołach średnich organizatorzy “Miejskiej dzungli” będą próbować dotrzeć do świadomości głównie młodych osób. W tym celu będą również organizowane happeningi w szkołach, w planach jest spartakiada sportowa z konkurencjami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
Ogłoszono konkurs "Spojrzeć inaczej" - tematem prac, fotografii lub plakatów, powinny być problemy, z którymi spotykają się osoby niepełnosprawne. Prace można przesyłać do 25 maja.

Uczestnicy konkursu mogą wykonać projekt cyklu plakatów (3 - 5) lub przygotować fotoreportaż (5-8 fotografii), w którym należy zinterpretować jeden z poniższych tematów:
a. Miejska dżungla – bariery do pokonania przez osoby niepełnosprawne
b. Najpierw jest się człowiekiem dopiero później niepełnosprawnym.
c. Niepełnosprawni są wśród nas
d. Czy odmienność między nami jest naprawdę tak duża ? 

Aby przeciwdziałać zajmowaniu miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez osoby uprawnione Urząd Miasta Katowice podjął działania mające na celu zabezpieczenie kart parkingowych przed podrabianiem.

Kampania “Miejska dżungla” prowadzona wspólnie przez Komendę Hufca ZHP Katowice, Urząd Miasta Katowice, Stowarzyszenie "Aktywne Życie" oraz Stowarzysznie "Chorych na SM" potrwa do czerwca.
M. Czerepak
TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WYSZUKIWARKA KAMPANII
Szukane słowa:
Kraj:
Problemy społeczne:
Szukaj kampanii, które rozpoczęły się przed:
Szukaj kampanii, które rozpoczęły się po:
Szukaj kampanii, które zakończyły się przed:
Szukaj kampanii, które zakończyły się po:

© 2007-2017

Wydawca: Fabryka Komunikacji Społecznej

Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Inicjator: Fundacja Komunikacji Społecznej

Projekt: Lunatikot

Realizacja: Progressiva

 

Kanały RSS: Kampanie, Wydarzenia, Opinie, Kreacje, CSR/CRM